Tác dụng của NPK đối với cây

Một chế độ phân bón hợp lí sẽ giúp cây bonsai phát triển, thúc đẩy cây ra nhiều cành nhánh và lá mới. Mỗi thành phần có trong phân bón điều đảm nhận vai trò nhất địnhđối với cây.

Ni tơ: giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành bộ rễ cay bonsai, thúc đẩy cây ra nhiều nhánh, nảy chồi mới cần thết cho sự sinh trưởng và phát triển  lâu dài của thân và lá. Thiếu đạm cây bonsai trở nên còi cọc, lá xuất hiện màu xanh lợt đến vàng nhạt có thể rụng lá. Cay bonsai thừa đạm thường có màu xanh xẫm lá nhiều nhưng phát triển kém.


Cây bonsai sẽ phát triển tốt tươi với chế độ bón phân hợp lí

Phospho: phân bón chứa nguyên tố phospho sẽ giúp  cây bosnsai chống trọi lại với thời tiết thất thường của tự nhiên nhất là vào những ngày giá lạnh. Gống như đạm nó cũng thúc đẩy sự tăng trưởng của bộ  rễ bonsai bằng việc tăng cường tổng hợp chất hữu cơ quan trọng. Phospho còn là nguyên tố giúp cây bonsai ra hoa  và trái nhanh…Khi thiếu P, lá cây ban đầu có màu xanh đậm, sau chuyển màu vàng, hiện tượng này bắt đầu từ các lá phía dưới trước, và từ mép lá vào trong.

Kali: hổ trợ quá trình quang hợp của lá, thúc đẩy hình thành lugnin, xelulo làm cây bonsai cứng cáp hơn, chống chịu tốt hơn với sâu bệnh. Tăng chất lượng cũng như kích thước và hạn chế rụng quả. Thiếu K lá bonsai hẹp, ngắn, xuất hiện các chấm đỏ, lá dễ héo rũ và khô.

«  1 2 3  »