Bonsai tam thụ 06

Giống như bonsai song thụ, bonsai tam thụ gồm 3 cây cùng  chủng loại được trồng chung trong châu chứa, có thể nói rằng bonsai kiểu tam thụ tượng  trưng cho sự đoàn kết…
SẢN PHẨM KHÁC