Bonsai nhân văn 01

Ngoài trực, trực lắc, nghiêng bay và thác đổ, bonsai còn được sáng tạo thêm nhiều kiểu dáng khác là nhân văn, song thụ, tam thụ, rừng, cụm rừng,. bám đá…
SẢN PHẨM KHÁC