Bonsai dáng bay 04

Có nguồn gốc ở Trung Quốc nhưng nghệ thuật bonsai lại phát triển mạnh ở Nhật Bản. Trên nền tảng 5 dáng cơ bản, bonsai còn được sáng tạo với những kiểu dáng khác như là nhân văn, song thụ, tam thụ, rừng cụm rừng, bám đá chổi…
SẢN PHẨM KHÁC