Bonsai cổ thụ 06

Với 5 dáng bonsai cơ bản mỗi cây bonsai phải hội đủ yếu tố Cổ- Kỳ- Mỹ. Trong đó yếu tố Cổ là yếu tố quan trọng được đánh giá trước tiên.
SẢN PHẨM KHÁC